Om Malin

Född/år och plats: 1971 i Örnsköldsvik

Bosatt: I Värnamo

Utbildning/jobbar med: Är huvudlärare på Integrationspedagogprogrammet på Campus i Värnamo

Gick med i Liberalerna (Folkpartiet): 2014. Har nog varit liberal hela livet men 2014 började barnen bli större och jag kunde engagera mig.

Därför är jag liberal: För mig är det viktigt att människor skall ha friheten att kunna göra det bästa av sina liv. Men människor måste också få möjligheten till detta. Därför är bevarandet av LSS så viktigt, att vi har en skola där alla kan nå sin högsta potential oavsett förutsättning och att vi motarbetar allt vad hederskultur innebär.

Politiska uppdrag idag: Sitter som ledamot i omsorgsnämnden och är ersättare i kommunstyrelsen.

Politiska frågor som intresserar mig mycket: Skola, integration och äldrevård.

Skolan skall inte vara ett lotteri. Det skall inte spela någon roll var du bor eller vilka förutsättningar du har i livet. Alla skall ha samma möjligheter att lyckas i svensk skola.

För en god integration är språket huvudingrediensen, att få en lärlingsanställning är en möjlighet att både lära sig språket bättre och att komma in i vårt samhälle.

Även äldre människor har rätt att bestämma över sitt eget liv. Är jag över 85 år skall kunna bestämma själv var jag vill bo, oavsett om jag har behov av hjälp eller inte. Ingen skall behöva dö ensam.

Viktiga frågor för Värnamo: Mer pengar till elevhälsan och låt lärarna ha mer tid för undervisning. Riv och flytta byggnaderna i Folkets Park till förmån för en allaktivitetshall.

Intressen utanför politiken: Möten med människor, litteratur, resor och bakning.